(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
solyanim_devrimci. Bingöl Adaklı'da hasta karısını sırtına alarak hastaneye yetiştirmeye

Bingöl Adaklı'da hasta karısını sırtına alarak hastaneye yetiştirmeye çalışan yaşlı adam ve beraberindekiler AK Partili belediye başkanına isyan etti. yoldaşlar fikirlerinizi söylersez ve  arkadaşlarınızı etiketlerseniz seviniriz #cheguevara #küba #fidelcastro #sosyalizm #sosyalist #komünizm #komünist #leninizm #leninist #marksizm #marksist #devrim #devrimci #vladimirlenin #solcu #sol #denizgezmiş #mustafakemal #atatürk #mahirçayan #karlmarx  #hüseyincevahir #hüseyininan #yusufaslan #ulaşbardakçı #kadirmanga #sinancemgil #alparslanözdoğan

Share 217 3
che_guevara_sosyalizm. Deniz Gezmiş’in son arzusu Rodrigo gitar konçertosu. \"o sahneyi çok iy

Deniz Gezmiş’in son arzusu Rodrigo gitar konçertosu. "o sahneyi çok iyi somutladım. idam günü gelip çatınca, o sevdiğim, alıştığım giysilerimi giyeceğim: postallarımı, parkamı. beyaz ölüm gömleği giydirmek isteyecekler, giymeyeceğim. kesin. direneceğim ve giymeyeceğim. öyle her zamanki eyleme gidiş tavrımla gideceğim. yok, tıraş falan da olmayacağım. gidip, oturup, önce bir sigara yakacağım orada. sonra demli, sıcak, güzel bir çay içeceğim. *ha bak, rodrigo'nun o ünlü gitar konçertosunu dinlemek isterim orada. bak, bunu çok isterim. sanırım, asılacak bir insanın son isteğini geri çevirmezler. bunu isteyeceğim.* avukatlarımın idamda bulunma hakları var. onların orada olmalarını isteyeceğim, kesin isteyeceğim. gelmeleri gerek. çünkü bizden sonrakilere umut verecek bu sahne. asılışımız güme gitmemeli. ipe nasıl gittiğimizi, gelecek kuşaklara anlatacak doğru dürüst, güvenilir görgü tanıkları bulunmalı orada. bir de kendim çıkıp urganı kendim geçireceğim boynuma. bunu çok istiyorum. cellat falan sokmayacağım yanıma. iğrenç bir şey. ve dönüp oradaki heriflere diyeceğim ki "burada ölen yalnız benim bedenimdir, ki zaten ölümlüydü, ölecekti. ama düşüncemi asla öldüremeyeceksiniz, ölmeyecek, yaşayacak" diyeceğim." _______________________________________ #cheguevara #küba #fidelcastro #sosyalizm #sosyalist #komünizm #komünist #leninizm #leninist #marksizm #marksist #devrim #devrimci #vladimirlenin #solcu #sol #denizgezmiş #mustafakemal #atatürk #mahirçayan #karlmarx  #hüseyincevahir #hüseyininan #yusufaslan #ulaşbardakçı #kadirmanga #sinancemgil #alparslanözdoğan

Share 1124 16
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
solyanim_devrimci. Gözlerimin içinde ülkemsin sen benim. Her sokağında benim için ayrı bi

Gözlerimin içinde ülkemsin sen benim. Her sokağında benim için ayrı bir devrim olmakta.. yoldaşlar fikirlerinizi söylersez ve  arkadaşlarınızı etiketlerseniz seviniriz #cheguevara #küba #fidelcastro #sosyalizm #sosyalist #komünizm #komünist #leninizm #leninist #marksizm #marksist #devrim #devrimci #vladimirlenin #solcu #sol #denizgezmiş #mustafakemal #atatürk #mahirçayan #karlmarx  #hüseyincevahir #hüseyininan #yusufaslan #ulaşbardakçı #kadirmanga #sinancemgil #alparslanözdoğan

Share 375 0

MARKSİST devrim teorisi hem determinist hem de volantiristtir. Bu ikili yön diyalektik bir bütün oluşturmaktadır. Devrimin olabilmesi için maddi bir temelin varlığı şarttır. Üretici Güçler devrim için gerekli olan (belli bir) seviyede olursa devrim olabilir. Bu anlamda Marksist devrim teorisi determinist. Fakat sadece devrimin zaferi için üretici güçlerin belli bir seviyede olması, objektif şartların olgun olması yetmez. Devrimin zaferi için ihtilalci insiyatif de gereklidir. Bu anlamda Marksist devrim teorisi volantiristtir. Proletaryanın yönetimi ele geçirebilmesi için, üretim ilişkileri ile üretici güçlerin arasındaki çelişkinin antagonizma kazanması, son haddine ulaşması gerekmektedir. Proletarya, daha doğrusu öncü müfrezesi bu zıtlığı çözümlemek için devrimci sınıfları kendi tarafına çekerek, ileriye fırlar, karşı tarafın baskı ve cebrini devrimci şiddet ile bertaraf edip, eski devlet mekanizmasını parçalayarak, kendi politik hegemonyasını kurarak, kendi iktidarına uygun altyapı düzenlemelerine geçerek, sınıfsız topluma kadar devrimi sürekli kılar. " Devrim politik iktidarın ele geçirilmesidir veya devrim bir üretim tarzından bir ileri üretim tarzına geçiştir" şeklinde karşı karşıya getirilmeye çalışılan bu iki tanım, kendi başlarına hem doğru, hem de eksiktir ve eksik oldukları için de yanlıştır. Marksist devrim teorisi de böyle karşı karşıya getirilen bir ikilem yoktur. İktidar meselesi her devrimin ana meselesidir; ama bütünü değildir. " Proletarya ve müttefiklerinin iktidarı el koymasıdır" şeklindeki devrim tanımı tek başına eksiktir ve dolayısıyla her eksik tanım gibi yanlıştır. Tarihte, proletaryanın iktidarı ele geçirdiği halde sosyal dönüşümü sağlayamadığı, Paris Komünü gibi pek çok devrimci girişim olmuştur. Bu tanıma göre bütün bu hareketleri devrim saymak gerekecektir. Aynı şekilde ikinci kavram da eksik olduğu için nitelik belirleyici değildir. Bu tanıma göre "yukarıdan devrimle" Almanya'yı feodalizmden kapitalizme yükselten Bismarc yönetimini devrimci saymak gerekecektir.

Share 167 3
devrimyolu_47. Abd'nin gezici savaş makinası 6.filo istanbul boğazına demir atmış,tür

Abd'nin gezici savaş makinası 6.filo istanbul boğazına demir atmış,türkiye abd'nin çıkarları için yok yere kore savaşına girmiş ve anti-komünist harekette abd saflarında yer almış,kore savaşında abd ile hareket ettiği için nato'ya dahil olmuş,dönemin sağcı iktidarı "abd'yi sevmeyen komünisttir" bildirileri dağıtmış,abd askerleri için istanbulda genelevlerin kapıları ve pencereleri boyatılmış,sağcılar secde ederken solcular 6.filoyu taşlarla sopalarla denize dökmüş ve bunlara tahammül edemeyen solcu-devrimci gençler 6.filo defol dediği için polis kurşunuyla vurulmuş,asılmış,sürgün edilmiş,dövülmüş,dışlanmış ve hain ilan edilmiş... 60'lı yılların türkiye'si... #6filodefol #68kuşağı #yankegohome #denizgezmiş #yusufaslan #hüseyininan #mahirçayan #ulaşbardakçı #hüseyincevahir #ibrahimkaypakkaya #sinancemgil #kadirmanga #harunkaradeniz #vedatdemircioğlu #oktayetiman #erdaleren #yılmazgüney #devrimci #solcu #sosyalist #komünist #marksizm #leninizm #cheguevara #fidelcastro #antiemperyalizm

Share 41 2

Bugün, Türkiye gibi emperyalizmin işgali altındaki bütün yarı-sömürge ülkelerde, emekçi halkın sefaleti, hayat şartlarının zorluluğu ve sömürülmesi korkunç bir seviyededir. Halkın hiçbir kesimi halinden memnun değildir ve her an patlamaya hazır bir volkan gibidir. Devrim için objektif şartlar hazırdır. Fakat ülke işgal altında olduğu için, devrim için emperyalizme karşı halk savaşı vermek zorunludur. Bu zalim yönetimi yumuşak karnı kırlardır; Bu gerici ve hain yönetimin zincirinin zayıf halkası kırlardır. Zafere, temel ve yardımcı alanlarda, kırlarda ve şehirlerde verilecek olan uzun ve çeşitli ara evrelerden geçen biraz savaşı ile ulaşılabilir. Halk Savaşı bir avuç öncünün savaşı değil emekçi halkın savaşıdır. Halk savaşında temel mücadele alanı Kırlar olduğu için, köylüler de savaşın temel gücüdür. Marks, Engels, Lenin ve Stalin demokratik halk devrimine, tarım devrimi de demektedirler. Çünkü bu devrim, geniş köylü yığınlarını feodal boyunduruktan kurtaracak ve derebeylik yönetimi ne son verecektir. Marksist ustalardan sadece Mao bu devrime (tarım devrimi kavramından ayrı olarak) köylü devrimi demektedir. Mao'nun bu devrimi bu şekilde adlandırmasının nedeni, devrimin sadece tarım devrimi olmasından dolayı değildir; ana nedeni, temel mücadele alanının kırlar olmasından dolayı devrimin temel kitle gücünü köylüleri teşkil etmesidir. Özetlersek, Bu devrimde köylülerin temel gücü teşkil etmesinin ana nedeni, devrimin tarım devrimi olması değil de, kırların temel savaş alanı olmasıdır. Bir başka deyişle, emperyalizmin işgali altındaki ülkelerin demokratik devrimlerinde halk savaşının zorunlu bir durak olmasından dolayı köylüler temel güçtür! ____________________________________________ #cheguevara #küba #fidelcastro #sosyalizm #sosyalist #komünizm #komünist #leninizm #leninist #marksizm #marksist #devrim #devrimci #vladimirlenin #solcu #sol #denizgezmiş #mustafakemal #atatürk #mahirçayan #karlmarx #hüseyincevahir #hüseyininan #yusufaslan #ulaşbardakçı #kadirmanga #sinancemgil #alparslanözdoğan

Share 126 1
solyanim_devrimci. Varsın bütün oklar üzerime olsun biz doğru bildiğimiz yolda yürüyeceği

Varsın bütün oklar üzerime olsun biz doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz..✊✌🕊 yoldaşlar fikirlerinizi söylersez ve  arkadaşlarınızı etiketlerseniz seviniriz #cheguevara #küba #fidelcastro #sosyalizm #sosyalist #komünizm #komünist #leninizm #leninist #marksizm #marksist #devrim #devrimci #vladimirlenin #solcu #sol #denizgezmiş #mustafakemal #atatürk #mahirçayan #karlmarx  #hüseyincevahir #hüseyininan #yusufaslan #ulaşbardakçı #kadirmanga #sinancemgil #alparslanözdoğan

Share 361 1
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
che_guevara_sosyalizm. Bizim her eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş narası ve insanlığın

Bizim her eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş narası ve insanlığın en büyük düşmanı ABD’ ye karşı halkların birliği için bir savaş marşıdır. _______________________________________ #cheguevara #küba #fidelcastro #sosyalizm #sosyalist #komünizm #komünist #leninizm #leninist #marksizm #marksist #devrim #devrimci #vladimirlenin #solcu #sol #denizgezmiş #mustafakemal #atatürk #mahirçayan #karlmarx  #hüseyincevahir #hüseyininan #yusufaslan #ulaşbardakçı #kadirmanga #sinancemgil #alparslanözdoğan

Share 2154 16

Mao Tse Tung'un yazılarına dikkatle bakılınca görülecektir ki, bazı yazılarda 'proleterya önder güçtür köylüler temel güçtür', bazılarında ise 'proleterya, köylüler ve şehir küçük burjuvazi temel güçlerdir, itici güçlerdir.' denilmektedir. Mao Tse Tung'un halefi Lin Piao ve birinci ifadesinde Mao, proletarya ve şehir küçük burjuvazisini ihmal mi ediyor? Aynı duruma, birinci ve ikinci Rus Demokratik Halk Devrimi formüle eden Stalin ve Lenin'in yazılarında da rastlamaktayız. Lenin'in İki Taktik'in sadece 58. sayfasında, (Türkçe 2. baskı) devrimin temel güçleri arasında işçileri, köylüleri ve şehir küçük burjuvazisini saymaktadır. Ve bütün kitap boyunca sadece temel güç olarak proletaryadan bahsetmektedir. Keza Stalin yazılarında, demokratik halk devriminde temel güç olarak yalnız proletaryadan söz etmektedir. Acaba Lenin, İki Taktik de köylü ve şehirli küçük burjuvazisini devrimin temel güçleri arasında yanlışlıkla mı saydı?  Bu bir kalem sürçmesi midir? Stalin'in devrimin temel gücü olarak yalnız proletaryadan söz etmesi, Lenin'in o ifadesinde ters düşmüyor mu? İşte, bilimsel sosyalizmin formülasyonlarını Aydınlık Sosyalist derginin yaptığı gibi kelime yorumuna tâbi tutma, kişiyi böyle saçma sapan, içinden çıkılmaz sonuçlara götürür. Oysa, ne Lin Piao ile Mao ve Mao'nun kendi yazıları arasında, ne de Stalin ile Lenin ve Lenin'in kendi yazıları arasında bu çelişki ve tutarsızlık vardır. Tersine, tam bir ayniyet ve uygunluk vardır. _____________________________________ #cheguevara #küba #fidelcastro #sosyalizm #sosyalist #komünizm #komünist #leninizm #leninist #marksizm #marksist #devrim #devrimci #vladimirlenin #solcu #sol #denizgezmiş #mustafakemal #atatürk #mahirçayan #karlmarx #hüseyincevahir #hüseyininan #yusufaslan #ulaşbardakçı #kadirmanga #sinancemgil #alparslanözdoğan

Share 143 2
che_guevara_sosyalizm. Marx açık ve net ifadeyle doğayı tanımlar ve ‘insanın inorganik bedeni

Marx açık ve net ifadeyle doğayı tanımlar ve ‘insanın inorganik bedenidir’ der. Bir şeyi inorganik bedeni haline getirdiğinizde, doğa insanın bedeni demektir. İnsan hiç tartışmasız doğanın bir parçasıdır Marx’ta. Parçanın bağlandığı bütün doğadır. Marx’a göre insan sadece ve sadece doğaya dayalı üretir. Bu üretimin kendisi varoluşun devamıdır. Bu üretimin doğayla olan bağı kesildiğinde hayat bir bütün olarak tehlikeye girer. Marx’a göre doğayla insan radikal biçimde aynı yere oturtulur.Paranın bütün dünyayı olduğu gibi, insan dünyasını ve doğanın kendi değerini yağmaladığını anlatır. Özel mülkiyet ve paranın egemenliği altında doğa hakkında oluşturulmuş görüşlerin doğaya saygısızlık ve pratik olarak doğanın aşağılanması olduğunu söyler. Şehirlerde nüfus yoğunlaşmasının çok başında ‘kapitalist üretim büyük merkezlerde gelişirken şehir nüfusunun yoğunluk kazanmasıyla bir yandan toplumun tarihsel hareket gücünü bitiriyor diğer yandan insan ve doğa arasındaki özsel ilişkiyi parçalıyor’ der. Bunlar Kapital’de söyler. Kent işçisinin beden sağlığının, tarım işçisinin ruh sağlığının bozulduğunu anlatır, doğayla olan ilişkinin sakatlanması sonucunda. Kapitalist toplumda ilerleme denilen şeyin toprağın yağmalanmasının sanatı olduğunu anlatır.demiryollarının dünyanın her tarafına yayılmasını birlikte getirir. Bunun sonucu lokal sınırlar parçalanır, köylü çocuğu işçi olmaya başlar, şehir hayatının bir parçası olur. Ama amansız bir yoksulluk ve yabancılaşma başlar. Şüphesiz Marx’a göre insanlık tarihi bu çizgiden geçmektedir. Bu çizgiyi geçmesi, onu geride bırakması anlamına da gelir. Daha bir sürü durum marksizimin doğaya verdiği değeri kanıtlar ama kısa ve öz olmak üzere şu sözler ile yazımı kapatmak istiyorum "Komünizm insanla doğa arasındaki ve insanla insan arasındaki uyuşmazlığın/çelişkinin gerçek çözülüşüdür." - Karl Marx. _______________________________________ #cheguevara #küba #fidelcastro #sosyalizm #sosyalist #komünizm #komünist #leninizm #leninist #marksizm #marksist #devrim #devrimci #vladimirlenin #solcu #sol #denizgezmiş #mustafakemal #atatürk #mahirçayan #karlmarx  #hüseyincevahir #hüseyininan #yusufaslan #ulaşbardakçı #kadirmanga #sinancemgil

Share 561 1